Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Victoriya Tsytsak

Victoriya Tsytsak
Senior Manager, Business Development in Lviv, PwC Ukraine

Victoriya has over 9 years of experience in consulting services. She delivered more than 40 projects focused on business processes re-design and improvement, set-up and assessment of internal control systems (covering business- and IT-controls), set-up and managing PMO offices, IT strategies development.
Victoriya holds Ph.D. in Economics, Speciality ”Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics” from Ivan Franko Lviv National University, she also holds ACCA certification


Вікторія Цицак
Старший Менеджер, Розвиток бізнесу у Львові, PwC Ukraine

Вікторія має понад 9 років досвіду в області консультаційних послуг. Вона прийняла участь у більш ніж 40 проектах по побудові та вдосконаленню бізнес-процесів, побудові та оцінці систем внутрішнього контролю (включаючи бізнес- та ІТ-контролі), побудові та управлінню Офісами Управління Проектами, розробці ІТ-стратегій.
У 2009 році Вікторія здобула ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” (Львівський національний університет імені Івана Франко), також Вікторія володіє сертифікатом ACCA.